FORMULÁŘE ŠKOLY KE STAŽENÍ
 

Žádost o slevu z Úplaty za vzdělávání v době Corona krize

Vyplněnou žádost o slevu společně s Čestným prohlášením doručit do ZUŠ do 28. 2. 2021 (poštou nebo e-mailem)

 

Žádost o slevu z Úplaty za vzdělávání (školného) v době Corona krize
(bez nutnosti doložení příjmů)

Čestné prohlášení o ztrátě či částečné ztrátě zaměstnání nebo způsobené finanční újmě v době Corona krize
(vyplnit konkrétně, jak vás Corona postihla)

 

 

 

 

 

 

 


Odhláška ze ZUŠ - vytisknout, vyplnit a doručit do ZUŠ

Žádost o uvolnění žáka z povinného předmětu ŠVP - vytisknout, vyplnit a doručit do ZUŠ

Žádost o slevu z Úplaty za vzdělávání (školného) - vytisknout, vyplnit, přiložit příjmy od zaměstnavatele za poslední 3 měsíce a doručit do ZUŠ

Souhlas rodičů s dováděním žáků z MŠ - vytisknout, vyplnit a doručit do mateřské školy

Souhlas rodičů s dováděním žáků ze ŠD - vytisknout, vyplnit a doručit do školní družiny