ABSENCE VYUČUJÍCÍCH
 

Publikováno: 5.2.2019

Paní učitelka Dagmar Dusová (taneční oddělení) dnes 5. 2. 2019 nevyučuje.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 4.2.2019

Paní učitelka Dana Stará (Hudební nauky, EKN, klavír) tento týden od 4. 2. 2019 nevyučuje.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 8.10.2018

Paní učitelka Simona Janků (Výtvarná a oděvní tvorba) dlouhodobě nevyučuje - hodiny se budou suplovat!

Ředitelství ZUŠ