ABSENCE VYUČUJÍCÍCH
 

Publikováno: 1.9.2020

Od 1.9.2020 do odvolání nevyučuje p. řed. Miroslava Pešková (klavír)

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.1.2020

Od 9.3.2020 nevyučuje p. uč. Olena Pereverzieva (klavír)

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.1.2020

Od pondělí 27.1.2020 do 1.3.2020 nevyučuje p. uč. Soňa Kozáková (kytara)

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.1.2020

Od pondělí 20.1.2020 nevyučuje p. uč. Soňa Kozáková (kytara)
a od úterý 21.1.2020 do 24.1.2020 nevyučuje p. uč. Dana Stará (HN, klavír, EKN)

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 13.1.2020

V týdnu od 13.1.2020 nevyučuje paní učitelka Soňa Kozáková (kytara).

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 5.2.2019

Paní učitelka Dagmar Dusová (taneční oddělení) dnes 5. 2. 2019 nevyučuje.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 4.2.2019

Paní učitelka Dana Stará (Hudební nauky, EKN, klavír) tento týden od 4. 2. 2019 nevyučuje.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 8.10.2018

Paní učitelka Simona Janků (Výtvarná a oděvní tvorba) dlouhodobě nevyučuje - hodiny se budou suplovat!

Ředitelství ZUŠ