AKTUÁLNĚ

Publikováno: 20.5.2020

Jak to bude s Estetickou výchovou - Tykadla 1 a 2 od 25.5.2020?

Tykadla 1 (1. tř. ZŠ) a Tykadla 2 (2. tř. ZŠ) - Výuka experimentu, tak jak probíhala klasicky s dováděním žáků do ZUŠ padá. Pokud ale chcete, aby Vaše dítě přesto docházelo na výuku hromadných předmětů kromě pěveckého sboru a hudební nauky a jste schopni Vaše dítě na výuku do ZUŠ přivést, domluvte se prosím telefonicky na mimořádných hodinách se svými vyučujícími (tel. kontakty v sekci Pedagogický sbor).


Publikováno: 5.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

určitě víte, že se pokyny ohledně výuky ve školách stále mění, ale nyní již máme oficiální pokyn z MŠMT, který byl pro ZUŠ zveřejněn až v pondělí 4.5.2020.

Soubor hygienických pokynů MŠMT pro školy ke stažení ZDE.

Nově od pondělí 11.5.2020 začneme vyučovat individuálně v hudebním oboru hru na hudební nástroje, v hromadných oborech - taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor po skupinách do 15 žáků.

Každý žák přinese s sebou na výuku ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o bezinfekčnosti, potvrzené rodiči - ke stažení ZDE.

Kdo ho mít nebude, nebude vyučován. Vstup do budovy a do tříd je umožněn jen žákům, rodiče a jiný doprovod mají vstup do školy zakázán.

Není dovoleno se po výuce zdržovat v prostorách školy, žák musí školu po výuce opustit co nejdříve.

Jak to bude s hudební naukou a Estetickou výchovou?

Hudební nauka - do konce školního roku probíhá jen distančně.

Mini Tykadýlka (4 leté) - do konce školního roku výuka odpadá (vracíme kurzovné).

Tykadýlka (MŠ) - vyučujeme normálně, ale nedovádíme žáky do ZUŠ, rodiče je musí přivést sami.

Tykadla 1 (1. tř. ZŠ) a Tykadla 2 (2. tř. ZŠ) - do 25.5.2020 vyučujeme jen hru na hudební nástroje, od 25.5.2020 vyučujeme všechny předměty, ale bez dovádění žáků do ZUŠ, dovádění do ZUŠ zabezpečí rodič.

Při výuce budou dodrženy všechna hygienická pravidla, tzn. žáci budou nosit v prostorách školy roušku, kterou si mohou v individuální výuce po vstupu do třídy sundat a uložit do igelitového pytlíku. Po přezutí si žák důkladně umyje a vydezinfikuje ruce. Odstup od učitele a spolužáků je min. 2 metry. Učitel je povinen nosit plastový štít, každou hodinu musí na 5 min. intenzivně větrat a po výuce vše vydezinfikovat.

Školné se vzhledem k pokynu MŠMT vracet nebude. Budeme vracet jen kurzovné dětem z Mini Tykadýlek a dospělým v hromadných oborech.

Postupové zkoušky se budou konat formou třídních předehrávek na sále školy v červnu 2020

Absolventské koncerty a slavnostní předávání absolventského vysvědčení se přesunou až na říjen 2020.

Zápis žáků (přijímací řízení a talentová zkouška) pro školní rok 2020/2021 letos proběhne jinou formou, a to v červnu 2020. Dopředu můžete posílat přihlášky ke studiu přes web školy, přesný termín konání pošleme na uvedené kontakty.

Akademie pro seniory bude pro letošní školní rok přerušena, abychom ochránili tuto rizikovou skupinu obyvatel před onemocněním. V příštím školním roce budou seniorům 2 měsíce nahrazeny, semestr začne již v září a bude končit na konci června.


Publikováno: 22.3.2020

Na vysvětlenou připojujeme odpovědi na často kladené otázky, které naleznete i na webu MŠMT.

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.

4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.

Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení.

Přijímání uchazečů o vzdělávání v ZUŠ pro školní rok 2020/2021
Škola se řídí platnou právní úpravou ve vyhlášce. Talentové zkoušky se budou konat po otevření škol tak, aby byl dodržen § 2 odst. 2) vyhlášky: „…Termín konání talentových zkoušek škola zveřejní nejpozději 14 dní před jejich konáním.“ Termín je tedy možno vyhlásit již v okamžiku, kdy bude s jistotou znám termín ukončení zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základních uměleckých školách.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 10.3.2020 14:30

Budova ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně bude do odvolání uzavřena. Odpadá veškerá výuka, kurzy, pronájmy i akademie pro seniory. Odpadají i všechny akce, koncerty i soutěže ZUŠ do 21.3.2020.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 10.3.2020 11:00

Vážení rodiče,

informace, zda se bude ZUŠ uzavírat od středy 11.3.2020 se dozvíme až v odpoledních hodinách. Rozhodnutí vyvěsíme na Facebookovou zeď a zde v aktualitách.

Zachovejte prosím klid.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 8.3.2020

KONCERT SE RUŠÍ

Srdečně Vás zveme na Školní koncert žáků ZUŠ, který se koná v neděli 15.3.2020 od 10 hod. v Divadle B. Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.3.2020

Srdečně Vás zveme na Koncert souborů a orchestrů ZUŠ, který se koná v pátek 6.3.2020 od 19 hod. v Divadle B. Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.3.2020

Aktuální informace o epidemi COVID-19 ZDE

OPATŘENÍ - KORONAVIRUS

ŽÁDÁME ŽÁKY A JEJICH ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE, PŘÍPADNĚ DALŠÍ NÁVŠTĚVNÍKY ŠKOLY, KTEŘÍ JARNÍ PRÁZDNINY TRÁVILI V OBLASTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU (COVID-19), ABY DO ŠKOLY VSTOUPILI POUZE PO VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM. POKUD Z DŮVODU JAKÉKOLIV NEMOCI NENAVŠTĚVUJETE VÝUKU NA MŠ/ZŠ/SŠ, OMLUVTE SE PROSÍM I Z VÝUKY NA NAŠÍ ZUŠ.

ZÁROVEŇ VŠECHNY ŽÁKY A NÁVŠTĚVNÍKY UPOZORŇUJEME NA NUTNOST ZVÝŠENÉ OSOBNÍ HYGIENY, ZEJMÉNA MYTÍ RUKOU.

Děkujeme.


Publikováno: 29.1.2020

Pozvánka na Koncerty žáků ZUŠ

Srdečně Vás zveme na Koncert žáků ZUŠ, který se koná v pátek 7.2.2020 od 17 hod. v sále ZUŠ a v sobotu 8.2.2020 od 19 hod. na Koncert kytarových souborů ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, ZUŠ Kraslice a ZUŠ Plzeň do Divadla Boženy Němcové FL.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 13.1.2020

Pozvánka na Koncert žáků ZUŠ

Srdečně Vás zveme na Koncert žáků ZUŠ, který se koná v pátek 17.1.2020 od 19 hod. v Císařských Lázních ve Fr. Lázních.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 01.12.2019

Pozvánka na Vánoční koncert

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert, který se koná v pátek 6.12.2019 od 19 hod. v Divadle B. Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 26.11.2019

Pozvánka na Adventní koncert

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert, který se koná v neděli 1.12.2019 od 10 hod. v Divadle B. Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 12.11.2019

Pozvánka na 2. školní koncert

Srdečně Vás zveme na 2. školní koncert, který se koná v pátek 22.11.2019 od 18.00 hod. v sále ZUŠ Járy Cimrmana ve Fr. Lázních.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 18.10.2019

Pozvánka na 1. školní koncert ve školním roce 2019/2020

Srdečně Vás zveme na 1. školní koncert, který se koná ve čtvrtek 24.10.2019 od 18.30 hod. v sále ZUŠ Járy Cimrmana ve Fr. Lázních.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 27.8.2019

Indiviuální výuka, hudební nauky a hromadné předměty začínají v týdnu od 9.6.2019

Estetická výchova Tykadla 1 (1. třída ZŠ) a Tykadla 2 (2. třída ZŠ) začíná 16.9.2019

Tykadýlka (5 leté) a Mini tykadýlka (4 leté) začínají v týdnu od 23.9.2019


Publikováno: 27.8.2019

Domluva rozvrhu na školní rok 2019/2020 bude v pondělí 2.9.2019 od 9 do 12 hod. a následující dny od 12 do 16 hod.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.6.2019

Společně oslavíme Evropský den hudby v pátek 21.6.2019 od 15.30 do 17.00 hod. v hudebním altánu u Sadové kavárny.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 11.6.2019

MUZIKÁL "Za zrcadlem"

      Zveme Vás 15.6.2019 od 19.00 hod. na muzikál "Za zrcadlem", který se koná v divadle B. Němcové ve Fr. Lázních. V 1. půlce představení bude starosta Františkových Lázní p. Jan Kuchař slavnostně předávat ocenění úspěšným žákům v soutěžích ve školním roce 2018/2019 a v 2. půlce vystoupí v muzikálu zpěváci populárního zpěvu s kapelou Basta Fidly pod vedením Mgr. Vladimíra Hrinka, který složil i hudbu k muzikálu, texty napsala p. uč. Mgr. Soňa Lešková a režisérem muzikálu je známý herec Západočeského divadla Cheb p. uč. David Beneš. Kostýmy šily žákyně oděvní tvorby, animace a videa pro tento muzikál vytvořili žáci Animace s panem uč. Danem Černým. Do tvorby muzikálu jsou zapojeni i žáci z výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 12.6.2019

VERNISÁŽ ABSOLVENTŮ VÝTVARNÉHO OBORU

Srdečně Vás zveme v pátek 14.6.2019 od 17 hod. na vernisáž a výstavu absolventských prací žáků výtvarného oboru

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 25.5.2019

Srdečně Vás zveme na tyto akce:

NE 9.6. od 10 hod. - Koncert pro Joker Cheb - sál ZUŠ

NE 9.6. od 10 hod. - Závěrečné vystoupení tanečního oboru v Divadle BN

PÁ 7.6. od 19 hod. - 2. absolventský koncert v Divadle BN

ČT 6.6. od 16 hod. - Přehlídka animovaných filmů - Papírna Cheb

NE 2.6. od 10 hod. - Koncert "Hraje celá rodina" v Divadle BN

SO 1.6. od 19 hod. - 1. absolventský koncert v Divadle BN

PÁ 31.5. od 14.30 hod. - ZUŠ Open před hotelem Centrum

ČT 30.5. od 18 hod. - Vernisáž výtvarného oboru "V zahradě" v ZUŠ

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 13.5.2019

ZÁPIS ŽÁKŮ (Přijímací řízení) na školní rok 2019/2020

Srdečně Vás a Vaše dítě zveme na Zápis žáků do ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, který se koná v pátek 17.5.2019 od 14.00 do 18.00 hod. v přístavbě ZUŠ JC Fr. Lázně. Přijímáme děti od 5 let. Do uměleckých kurzů přijímáme děti od 4 let. Přihlásit se mohou i dospělí od 18 let (věková hranice je neomezena). Senioři Františkových Lázní a okolí nad 55 let se mohou hlásit do dalšího ročníku Akademie kultury a umění města Františkovy Lázně od 1.6. do 20.6.2019.

Máte se na co těšit!

Děti si projdou cestu pohádkovým lesem, vyzkouší si zahrát na hudební nástroje, zatančí si s baletkou, zkusí pracovat s hlínou, malovat obrázky apod. Odměna za splnění všech úkolů Vás nemine! Těšíme se na Vás!

více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 3.5.2019

Pozvánka na ZUŠ OPEN

 


Srdečně Vás zveme 31.5.2019 na celostátní happening ZUŠ ČR. Naše ZUŠ se bude prezentovat celé odpoledne v prostoru před hotelem Centrum. Více na
https://www.zusopen.cz/seznam-skol/zus-j-cimrmana-frantiskovy-lazne/#jara-cimrman-v-ulicich-frantiskovych-laznich-2

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 6.5.2019

Pozvánka na KONCERT PRO MAMINKY

Srdečně Vás zveme na Koncert pro maminky ke Dni matek, kde vystoupí nejmladší žáci naší školy. Koncert se koná v neděli 12.5.2019 od 10.00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.5.2019

Pozvánka na POSLEDNÍ ŠKOLNÍ KONCERT V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE

Srdečně Vás zveme na poslední koncert žáků ZUŠ, který se koná v neděli 5.5.2019 od 10.00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.4.2019

Pozvánka na APRÍLOVÝ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Aprílový koncert žáků ZUŠ, který se koná v pátek 26.4.2019 od 19.00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 10.4.2019

Pozvánka na VELIKONOČNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Velikonoční koncert žáků a hostů ZUŠ, který se koná ve středu 17.4.2019 od 19.00 hod. v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.4.2019

Pozvánka na KONCERT - Freunde im Herzen Europas - Konzert der Musikschulen

Srdečně vás zveme na společný koncert třech partnerských hudebních škol: ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, Hudební školy Bad Brambach (SRN) a HUdební školy Adorf (SRN). Koncert se koná ve Festhalle v Bad Brambachu, ul. Badstraße 43 (SRN) dne 5. 4. 2019 od 19 hod.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 18.3.2019

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERT - nedělní matiné

Srdečně Vás zveme na jarní matiné žáků ZUŠ, které se koná v neděli 24.3.2019 od 10.00 hod. v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.2.2019

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERT - nedělní matiné

Srdečně Vás zveme na jarní matiné žáků ZUŠ, které se koná v neděli 10.2.2019 od 10.00 hod. v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 14.1.2019

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERT - nedělní matiné

Srdečně Vás zveme na školní koncert žáků ZUŠ, který se koná v neděli 20.1.2019 od 10.00 hod. v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ

 


Publikováno: 18.12.2018

Vánoční prázdniny jsou od 22. 12. 2018 do 2. 1. 2019. Ve dnech 3. - 6. 1. 2019 je ředitelské volno. Opět se vyučuje dle rozvrhů od 7. 1. 2019.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 11.12.2018

Město Františkovy Lázně ve spolupráci se Základní školou a Základní uměleckou školou Járy Cimrmana, Městským muzeem a Městským kulturním střediskem Vás zvou do Divadla B. Němcové v úterý 18.12.2018 v 17.00 hod. na GALAKONCERT k výročí vzniku Československé republiky.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Dnes 30.11.2018 (pátek) je z důvodu ledové kalamity škola uzavřena!

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 30.11.2018

Pozvánka na Adventní koncert v Hazlově

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert žáků naší ZUŠ, kteří bydlí v Hazlově. Koncert se koná v pátek 14.12.2018 od 17 hod. v kulturním domě v Hazlově. Vstup zdarma.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 30.11.2018

Pozvánka na Vánoční koncert

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert, který se koná v pátek 7.12.2018 od 19 hod. v Divadle B. Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 26.11.2018

Pozvánka na Adventní koncert

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert, který se koná v neděli 2.12.2018 od 10 hod. v Divadle B. Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.11.2018

Pozvánka na školní Gala koncert ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Srdečně Vás zveme na večerní Gala koncert, který se koná v sobotu 24.11.2018 od 19 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních. Účinkují žáci ZUŠ ze všech oborů.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.11.2018

Pozvánka na školní koncert

Srdečně Vás zveme na dopolední nedělní matiné, které se koná v neděli 18.11.2018 od 10 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 16.10.2018

Pozvánka na 1. školní koncert ve školním roce 2018/2019

Srdečně Vás zveme na 1. školní koncert, dopolední matiné chcete-li, které se koná v neděli 21.10.2018 od 10 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních, kde se Vám představí mladší žáci hudebního oboru.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.9.2018

Stále máme ještě pár volných míst v hromadných oborech – výtvarná tvorba, oděvní tvorba, animace, tanec a divadlo. Přihlásit se mohou žáci starší 5 let. Pro 4 leté děti organizujeme také odpolední kurzy keramiky nebo tance.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 29.8.2018

Vyučování bude zahájeno:

- individuální i hromadná výuka (všech oborů) od 10.9.2018

- Estetická výchova - Mini Tykadýlka, Tykadýlka a Tykadla od 17.9.2018

- Animace od 19.9.2018


Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 29.8.2018

Nástup do ZUŠ

V pondělí 3. 9. 2018 Vás rádi přivítáme v novém školním roce 2018/2019. Domluva rozvrhu bude probíhat v pondělí 3. 9. 2018 od 9 do 13 hod. a v ostatní dny od 12 do 16 hod.

Ředitelství ZUŠ


2018/2019


Publikováno: 10.6.2018

Pozvánka na závěrečné vystoupení žáků Tanečního oddělení

V pátek 15.6.2018 od 19 hod. se v Divadle B. Němcové koná závěrečné vystoupení žáků. Čeká na Vás překvapení v podobě pohádkového příběhu.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 4.6.2018

Pozvánka na školní koncert

V pátek 8.6.2018 od 19 hod. se v Divadle B. Němcové koná školní koncert, v rámci kterého budou oceněni úspěšní žáci všech oborů ZUŠ Járy Cimrmana starostou Františkových Lázní panem Janem Kuchařem. Součástí koncertu bude závěrečné vystoupení žáků LDO-Divadlo.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 30.5.2018

Pozvánka na koncert "Hraje celá rodina"

Srdečně vás zveme na koncert "Hraje celá rodina", kde se vám představí žáci se svými rodiči, prarodiči, sourozenci i strýčky a tetičkami. Koncert, nebo dopolední matinée chcete-li, se koná v neděli 3.6.2018 v divadle Boženy Němcové ve Františkových Lázních od 10 hod.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 28.5.2018

Pozvánka absolventský koncert

Srdečně Vás zveme na absolventský koncert, který se koná v pátek 1.6.2018 od 19.00 hod. v Divadle B. Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 24.5.2018

Pozvánka na koncert žáků

Srdečně Vás zveme na koncert žáků ZUŠ, který se koná v neděli 27.5.2018 od 10.00 hod. v Divadle B. Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.5.2018

Pozvánka na vernisáž výtvarného oboru ZUŠ

Zveme Vás na vernisáž a závěrečnou výstavu prací žáků výtvarného oboru (Výtvarná tvorba, Keramika, Animace) do galerie Městského muzea ve Františkových Lázní. Vernisáž se koná v pátek 25.5.2018 od 16 hod., výstava prací žáků potrvá do 29.6.2018.


Publikováno: 13.5.2018

Pozvánka na ZUŠ OPEN

 

 

 

 


Srdečně Vás zveme 24.5.2018 na celostátní happening ZUŠ ČR. Naše ZUŠ se bude prezentovat celé odpoledne v prostoru před hotelem Centrum. Více informací zde
http://www.zusopen.cz/seznam-skol/zus-j-cimrmana-frantiskovy-lazne/ .

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 13.5.2018

ZÁPIS ŽÁKŮ na školní rok 2018/2019

Srdečně Vás a Vaše dítě zveme na Zápis žáků do ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, který se koná v pátek 18.5.2018 od 14.00 do 18.00 hod. v přístavbě ZUŠ JC Fr. Lázně. Přijímáme děti od 5 let. Do uměleckých kurzů přijímáme děti od 4 let, nově je možno přihlásit seniory nad 55+ do nově otevřené Akademie kultury a umění města Františkovy Lázně, a to do 31.5.2018.

Máte se na co těšit!

Děti si projdou cestu pohádkovým lesem, vyzkouší si zahrát na hudební nástroje, zatančí si s baletkou, zkusí pracovat s hlínou, malovat obrázky apod. Odměna za splnění všech úkolů Vás nemine! Těšíme se na Vás!

více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 8.5.2018

Pozvánka na KONCERT PRO MAMINKY

Srdečně Vás zveme na Koncert pro maminky ke Dni matek, kde vystoupí nejmladší žáci naší školy. Koncert se koná v neděli 13.5.2018 od 10,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 30.4.2018

Z důvodu konání ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na dechové nástroje ve dnech 3. - 6. 5. 2018 v Praze, nevyučují učitelé dechového oddělení a korepetitoři v těchto dnech:

Lukáš Böhm – klarinet, saxofon - pátek
Jan Kovář – trubka -
pátek
Robert Říšský – pozoun - 
pátek
Bohumil Polívka – tuba -
čtvrtek, pátek
Olena Pereverzieva – klavír - 
čtvrtek, pátek
Světlana Halasová – flétna -
středa, čtvrtek, pátek
Veronika Černá – keramika -
 středa, čtvrtek

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 27.4.2018

Vážení rodiče a žáci,

v pondělí 30. 4. a 7. 5. 2018 se nevyučuje, bylo vyhlášeno ředitelské volno.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 15.4.2018

Pozvánka na společný KONCERT ŽÁKŮ 3 hudebních škol

Srdečně vás zveme na výměnný koncert žáků ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně a hudebních škol z německého Adorfu a Bad Brambachu. Koncert se uskuteční v neděli 22.4.2018 od 10.00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 9.4.2018

Pozvánka na KONCERT BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ

Srdečně Vás zveme na koncert bývalých absolventů naší školy, který se koná v pátek 13.4.2018 od 19,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.4.2018

Pozvánka na APRÍLOVÝ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Aprílový koncert žáků naší školy, který se koná v neděli 8.4.2018 od 10,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ

 


Publikováno: 20.3.2018

Pozvánka na VELIKONOČNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Velikonoční koncert žáků ZUŠ Járy Cimrmana, který se koná ve středu 28.3.2018 od 19.00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 5.3.2018

Pozvánka na koncert žáků

Srdečně Vás zveme na koncert žáků ZUŠ, který se koná v neděli 11.3.2018 od 10.00 hod. v Divadle B. Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ

 


Publikováno: 11.2.2018

Od pondělí 12.2. do pátku 16.2.2018 jsou jarní prázdniny.

Vyučování opět pokračuje v pondělí 19.2.2018.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 5.2.2018

Pozvánka na koncert žáků ZUŠ

Srdečně Vás zveme na koncert žáků ZUŠ, který se koná v pátek 9.2.2018 od 19 hod. v Císařských lázních ve Františkových Lázních. Vystoupí převážně žáci, kteří se připravují na celostátní soutěž ZUŠ ve hře na dechové nástroje.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 5.2.2018

Masopustní průvod

Srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na masopustní průvod městem Františkovy Lázně, který se bude konat v pátek 9.2.2018 od 15 hod. Sraz u ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně ve 14,55 hod. Koblihy, hudba a dobrá nálada zajištěny! Těšíme se na vaše masky. Trasa průvodu: ZUŠ, MÚ, Divadlo, LD Belvedere, Gruzie, Casino, Národní třída, Sadová kavárna.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 9.1.2018

Pozvánka na koncert žáků ZUŠ

Srdečně Vás zveme na školní koncert, který se bude konat v neděli 28.1.2018 od 10.00 hod. v Divadle B. Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Přejeme všem klidné a radostné Vánoce a šťastný nový rok 2018


Publikováno: 22.12.2017

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23.12.2017 a končí v úterý 2.1.2018. Vyučování opět pokračuje ve středu 3.1.2018.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 28.11.2017

Pozvánka na Vánoční koncert

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert, který se koná 8.12.2017 od 19 hod. v Divadle B. Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 28.11.2017

Pozvánka na Adventní koncert

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert, který se koná v neděli 3.12.2017 od 10 hod. v Divadle B. Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 6.11.2017

Pozvánka na školní koncert

Srdečně Vás zveme na dopolední nedělní matiné, které se koná v neděli 12.11.2017 od 10 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 16.10.2017

Pozvánka na školní koncert

Srdečně Vás zveme na dopolední nedělní matiné, které se koná v neděli 22.10.2017 od 10 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních, kde se Vám představí žáci hudebního oboru.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 28.9.2017

Ve čvrtek 28.9.2017 je Státní svátek a v pátek 29.9.2017 se nevyučuje, bylo vyhlášené ředitelské volno. Výuka opět pokračuje dle rozvrhů v pondělí 2.10.2017

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 11.9.2017

Výuka Estetické výchovy Mini Tykadýlka MŠ, Tykadýlka MŠ, Tykadla ZŠ a Hudebních nauk začíná v týdnu od 18.9.2017.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 30.8.2017

Vážení rodiče, milí žáci,

rozvrh hodin na školní rok 2017/2018 si prosím domlouvejte telefonicky u svých učitelů (kontakty jsou v levém menu v sekci PEDAGOGICKÝ SBOR) od pondělí 4.9.2017 nebo osobně v ZUŠ 4.9. od 9 do 13 hod. a další dny od 12 do 16 hod. Škola ještě není opravená, při pohybu na staveništi dbejte prosím zvýšené opatrnosti! Informace novým žákům rádi poskytneme v kanceláři školy nebo na tel. 354 542 339 a 739 452 188.

Přejeme všem šťastné vykročení do nového školního roku!

Ředitelství ZUŠ


2017/2018


Publikováno: 16.6.2017

Vážení rodiče a žáci,

v pondělí 19.6.2017 bude zahájena rekonstrukce budovy ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně, budou se vyměňovat okna a opravovat fasáda. Prosíme o zvýšenou opatrnost na staveništi, obzvláště při vchodu do budovy. Vstup do školy bude umožněn pouze hlavním vchodem, nikdo se nesmí během rekonstrukce pohybovat v blízkosti lešení kolem školy, ani na zahradě školy. Děkujeme za pochopení.

Vysvědčení se vydává z důvodu rekonstrukce v týdnu od 19. do 23.6.2017

Přejeme všem krásné prázdniny!

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 16.6.2017

Pozvánka na Den hudby a závěrečné vystoupení žáků tanečního a divadelního oboru

V pátek 23.6.2017 Vás zveme na koncert k oslavě mezinárodního dne hudby, která se koná od 15.30 do 17.00 hod. v bílém altánu u Sadové kavárny - představí se žáci na elektronické a bicí nástroje a populárního zpěvu.

Od 19 hod. se v Divadle B. Němcové koná závěrečné vystoupení žáků tanečního a divadelního oboru, v rámci kterého budou oceněni úspěšní žáci všech oborů ZUŠ JC starostou Františkových Lázní panem Janem Kuchařem.


Publikováno: 7.6.2017

Pozvánka na Koncert rodičů s dětmi aneb hraje celá rodina

Srdečně Vás zveme na Koncert rodičů s dětmi aneb hraje celá rodina, který každoročně pořádá naše škola ve spolupráci se ZUŠ chebského okresu (ZUŠ Cheb, Aš, Luby). Koncert se koná v neděli 11.6.2017 od 10,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 6.6.2017

Pozvánka na vernisáž výtvarného oboru ZUŠ

Zveme Vás na vernisáž a závěrečnou výstavu prací žáků výtvarného oboru (Výtvarná tvorba, Keramika) do galerie Městského muzea ve Františkových Lázní. Vernisáž se koná v pátek 9.6.2017 od 16 hod., výstava prací žáků potrvá do 26.6.2017.


Publikováno: 5.6.2017

Pozvánka na 2. absolventský koncert

Srdečně Vás zveme na 2. absolventský koncert absolventů I. a II. stupně, který se koná v pátek 9.6.2017 od 19 hod. v Divadle B. Němcové.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 30.5.2017

Pozvánka na 1. absolventský koncert

Srdečně Vás zveme na 1. absolventský koncert absolventů I. a II. stupně, který se koná v pátek 2.6.2017 od 19 hod. v Divadle B. Němcové.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 22.5.2017

Pozvánka na ZUŠ Open

Naše ZUŠ Járy Cimrmana se zúčastní 30.5.2017, spolu s dalšími ZUŠkami Karlovarského kraje, celostátní happeningové akce ZUŠ Open, která se bude konat v Sokolově na náměstí Budovatelů od 13 do 18 hod. Představí se kapely a soubory ZUŠ, taneční obory a výtvarné obory.

http://www.zusopen.cz/res/archive/002/000398.mp4?seek=1491900656


Publikováno: 22.5.2017

Pozvánka na Školní koncert

Srdečně Vás zveme na Školní koncert, který se koná v pátek 26.5.2017 od 19,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 15.5.2017

ZÁPIS ŽÁKŮ na školní rok 2017/2018

Srdečně Vás a Vaše dítě zveme na Zápis žáků do ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně, který se koná v pátek 19.5.2017 od 14.00 do 18.00 hod. v přístavbě ZUŠ JC Fr. Lázně. Přijímáme děti od 5 let.

Máte se na co těšit!

Děti si projdou cestu pohádkovým lesem, vyzkouší si zahrát na hudební nástroje, zatančí si s baletkou, zkusí pracovat s hlínou, malovat obrázky apod. Odměna za splnění všech úkolů Vás nemine! Těšíme se na Vás!

více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 8.5.2017

Pozvánka na KONCERT PRO MAMINKY

Srdečně Vás zveme na Koncert pro maminky ke Dni matek, kde vystoupí nejmladší žáci naší školy. Koncert se koná v neděli 14.5.2017 od 10,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 24.4.2017

Pozvánka na Školní koncert

Srdečně Vás zveme na Školní koncert, který se koná v pátek 28.4.2017 od 19,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 5.4.2017

Pozvánka na VELIKONOČNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Velikonoční koncert žáků naší školy, který se koná ve středu 12.4.2017 od 19,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ

 

Publikováno: 24.3.2017

Pozvánka na APRÍLOVÝ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Aprílový koncert žáků naší školy, který se koná v neděli 26.4.2015 od 10,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 21.3.2017

Vážení rodiče,

paní učitelka tanečního oboru Viktoriya Doroshenko z důvodu nemoci nevyučuje až do 1.4.2017. Výuka bude opět pokračovat ve středu 5. 4. 2017. Školné za měsíc březen bude vráceno na bankovní účet.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.3.2017

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Školní koncert, který se koná v neděli 19.3.2017 od 10.00 hod. v Divadle B. Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 13.2.2017

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Školní koncert, který se koná v neděli 19.2.2017 od 10.00 hod. v Divadle B. Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 13.2.2017

Pozvánka na KONCERT ŽÁKŮ

Srdečně Vás zveme na Koncert žáků, kteří se připravují v letošním školním roce na soutěže vyhlášené MŠMT ČR. Uslyšíte žáky smyčcového, klavírního a kytarového oddělení.

Koncert se koná v sobotu 18.2.2017 od 19.30 hod. v aule Císařských Lázní.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 13.2.2017

Pozvánka na KONCERT BÝVALÝCH ABSOLVENTŮ ŠKOLY

Srdečně Vás zveme na Koncert bývalých absolventů naší školy, kteří studují na středních a vysokých uměleckých školách.

Koncert se koná v pátek 17.2.2017 od 19.30 hod. v aule Císařských Lázní.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 23.1.2017

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Školní koncert, který se koná v neděli 29.1.2017 od 10.00 hod. v Divadle B. Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 16.12.2016

PF 2017

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 14.12.2016

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají v pátek 23.12.2016 a končí 2.1.2017. Výuka opět pokračuje v úterý 3.1.2017 dle rozvrhů.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.12.2016

Pozvánka na Vánoční koncert

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert, který se koná v pátek 9.12.2016 od 19.00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 2.12.2016

Srdečně Vás zveme v úterý 6.12.2016 od 17 hod. do Městské knihovny Fr. Lázně na literárně-hudební pořad "Malá vánoční", složený z povídek českých autorů a známých vánočních koled.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 20.11.2015

Pozvánka na ADVENTNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert žáků naší školy, který se koná v neděli 27.11.2016 od 10.00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 23.10.2016

Podzimní prázdniny

Od středy 25.10.2016 do neděle 30.10.2016 budou podzimní prázdniny. Vyučování opět pokračuje v pondělí 31.10.2016.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 18.10.2016

Pozvánka na 1. školní koncert

Srdečně Vás zveme na dopolední nedělní matiné, které se koná v neděli 23.10.2016 od 10 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních, kde se Vám představí žáci hudebního oboru.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.10.2016

Pozvánka na Čtení Čapkových povídek

Srdečně Vás zveme v pondělí 3.10.2016 od 18.00 hod. na čtení povídek Karla Čapka "Případy Dr. Mejzlíka" do Městské knihovny ve Fr. Lázních. Staropražskými písničkami zpestří čtení hrou na akordeon náš žák Štěpán Plachý.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 27.9.2016

Upozornění

Ve středu 28. září je Státní svátek a ve čtvrtek 29. a v pátek 30.9.2016 je na naší ZUŠ ředitelské volno. Vyučování opět pokračuje v pondělí 3.10.2016 dle rozvrhů.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 24.8.2016

Vítáme Vás ve školním roce 2016/2017

Ve čtvrtek 1. září budou interní učitelé k dispozici od 9.00 do 14.00 hod., 2. září od 10.00 do 14.00 hod. pokud se žáci nedomluvili s učitelem na jiném termínu. Pokud Vám uvedený čas nevyhovuje, můžete kontaktovat učitele telefonicky za účelem domluvy rozvrhu, kontakty jsou uvedeny na webu školy v sekci Pedagogický sbor. Další týden od 5. do 9. září budou učitelé k dispozici od 12.00 do 16.00 hod.

Paní učitelka Soňa Kozáková (kytara) bude přítomna až v pondělí 5. září

pan učitel Jiří Černý (bicí) bude přítomen až v úterý 6. září od 12.00 do 16.00 hod.

Nový pan učitel Vladimír Kubálek ml. (violoncello) bude vyučovat každý čtvrtek - domluva rozvrhu ve čtvrtek 8. září od 12.00 do 16.00 hod.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 24.8.2016

Přihlášky předškolních dětí do Estetické výchovy "Experimentu"

Do čtvrtka 16. září je možné ještě přihlásit předškolní děti do dopolední výuky Estetické výchovy tzv. "Experimentu". Přihlášky prosím posílejte elektronicky přes web školy www.zusfrantiskovylazne.cz, kde najdete i více informací. O přijetí Vás budeme kontaktovat telefonicky v pátek 17. září 2016.

Ředitelství ZUŠ


2016/2017


Publikováno: 6.6.2016

Pozvánka na 2. absolventský koncert

Srdečně Vás zveme na 2. absolventský koncert absolventů I. a II. stupně, který se koná v pátek 12.6.2015 od 19 hod. v Divadle B. Němcové.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 30.5.2016

Pozvánka na 1. absolventský koncert

Srdečně Vás zveme na 1. absolventský koncert absolventů I. a II. stupně, který se koná v pátek 5.6.2015 od 19 hod. v Divadle B. Němcové.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 3.5.2016

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERTY

Srdečně Vás zveme na školní koncerty žáků naší školy, které se konají v pátek 6.5.2016 od 19,00 hod. a v neděli 8.5.2016 od 10 hod. v divadle B. Němcové ve Františkových Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 25.1.2016

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na školní koncert žáků naší školy, který se koná v pátek 5.2.2016 od 19,00 hod. v aule Císařských lázní ve Fr. Lázních.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 5.1.2016

Pozvánka na ŠKOLNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na školní koncert žáků naší školy, který se koná v pátek 22.1.2016 od 19,00 hod. v aule Císařských lázní ve Fr. Lázních.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 17.12.2015

PF 2016


Publikováno: 15.12.2015

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny začínají na naší škole v pondělí 21.12.2015 a končí 3.1.2016. Výuka opět pokračuje v pondělí 4.1.2016 dle rozvrhů.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.12.2015

Pozvánka na Vánoční koncert

Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert s mezioborovým projektem žáků naší školy s názvem "Vánoční příběh aneb pojďme spolu do Betléma", který se koná v pátek 11.12.2015 od 19,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

Ředitelství ZUŠPublikováno: 20.11.2015

Pozvánka na ADVENTNÍ KONCERT

Srdečně Vás zveme na Adventní koncert žáků naší školy, který se koná v neděli 29.11.2015 od 10,00 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 16.11.2015

Pozvánka na koncert

Srdečně Vás zveme na společný koncert žáků naší školy a žáků Musikschule Bad Brambach, který se koná v pátek 20.11.2015 od 19 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 22.10.2015

Podzimní prázdniny

Od pondělí 26.10.2015 do středy 28.10.2015 budou podzimní prázdniny. Vyučování opět pokračuje ve čtvrtek 29.10.2015.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 19.10.2015

Pozvánka na 1. školní koncert

Srdečně Vás zveme na dopolední nedělní matiné, které se koná 25.10.2015 od 10 hod. v Divadle Boženy Němcové ve Fr. Lázních, kde se Vám představí žáci hudebního oboru.

P - parkování zdarma
více info

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 16.9.2015

Pozvánka na burzu


Publikováno: 7.9.2015

Vyučování HN a Estetické výchovy (Experimentu)

Výuka Hudební nauky a Estetické výchovy - Tykadla (žáci ZŠ) začíná v týdnu od 14.9. a Estetická výchova - Mini Tykadýlka a Tykadýlka (žáci MŠ) od 21.9.2015.

Ředitelství ZUŠ


Publikováno: 1.9.2015

Vítáme Vás ve školním roce 2015/2016

1.9. budou učitelé k dispozici od 10:00 do 14:00 hod. a v ostatních dnech od 12:00 do 16:00 hod. Pokud Vám uvedený čas nevyhovuje, můžete kontaktovat za účelem domluvy rozvrhu učitele telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na webu školy v sekci Pedagogický sbor.

Ředitelství ZUŠ


2015/2016