HUDEBNÍ OBOR


Popis oboru:
Posláním hudebního oboru je poskytovat žákům, kteří mají potřebné předpoklady a zájem, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří se ve svém životě dovedou uplatnit v různých hudebních žánrech jako amatéři nebo budoucí profesionálové, schopni vlastního instrumentálního nebo pěveckého projevu a vypěstovat v nich vědomí, že v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce. V hlavním předmětu se učí žáci zvládnout techniku a výraz zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k sebevyjádření, reprodukci skladeb sólových, ansáblových a komorních, případně vlastní improvizaci. Poznávají hodnotnou hudební literaturu, cvičí se v pohotovosti, čtení z listu a paměti. Dále procházejí přípravou k souhře: čtyřruční hra, hra v souboru, orchestru, komorní hra, komorní a sborový zpěv. Hudební poznatky z jednotlivých předmětů rozšiřuje a upevňuje hudební nauka, která pomáhá vychovat z žáků hudbymilovné a kulturní lidi. Pro všechny absolventy hudebního oboru by mělo být cílem dosažení takové hudební úrovně, aby se mohli dál uplatnit jako dobří amatérští hudebníci a podle zájmu se mohli dál úspěšně ucházet o studium na středních a vysokých školách s hudebním zaměřením. Žáci hudebního oboru naší školy se aktivně podílí na bohatém kulturním životě města a okolí. Každoročně pořádáme nesčetné množství koncertů pro veřejnost: koncerty v lázeňských ústavech a penzionech pro lázeňské hosty, vánoční koncerty a besídky pro rodiče, hudební doprovody na různých výstavách, vernisážích, slavnostních akcích, tradičně pořádáme oblíbený koncert Rodičů s dětmi, Aprílový koncert, již tradiční se staly výměnné koncerty s hudebními školami ze Slovenska, Polska a z Francie a další akce. Každoročně připravujeme žáky hudebního oddělení do různých soutěží, převážně do soutěží Základních uměleckých škol v sólové, komorní a souborové hře, které vypisuje MŠMT ČR a také ke studiu na uměleckých školách vyššího typu jako jsou konzervatoře či jiné střední umělecké školy.


Přípravné studium
(pro děti od 5 do 7 let) - začínající muzikanti navštěvují přípravné studium, kde si osvojují základní hudební znalosti.
Délka studia je 1 - 2 roky. Na konci studia jsou pak žáci na základě postupové zkoušky přijímáni do 1. ročníku základního studia.

Základní studium I. stupně (pro děti od 7 let do 14 let) - studium trvá 7 let a od 1. ročníku se liší podle jednotlivých nástrojových oborů. Žáci navštěvují jednu hodinu týdně výuky hlavního nástroje a jednu hodinu týdně hudební teorie. Ve vyšších ročnících se dále žáci zapojují do kolektivní hry.

Základní studium II. stupně (pro děti od 14 let) - studium trvá 4 roky, žáci navštěvují jednu hodinu týdně výuky hlavního nástroje a dále se aktivně zapojují do různých souborů a orchestrů školy.

Studium pro dospělé (SPDS) - studium pro dospělé studující

Výuka v hudebním oboru se řídí podle podle aktuálního Školního vzdělávacího programu (všechny ročníky I. a II. stupně, kromě 7. roč. I. stupně) a platných učebních plánů vydaných MŠMT ČR (týká se jen 7. roč. I. stupně)


Hudební teorie:

Hudební teorii navštěvuje žák jednou týdně, výuka probíhá v moderně zařízené učebně vybavené počítači, televizí, CD přehrávačem, které se při výuce aktivně využívají.


Rozvrh hodin 2018/2019

Ročník

Vyučovací předmět

Vyučující

1./PS Muzicírování s rodiči D. Stará
2./PS Zpívánky (Pěvecký sbor) D. Stará

1./I.st.

Pěvecký sbor D. Stará
2./I.st. Hudební nauka D. Stará
3./I.st. Hudební nauka D. Stará
4./I.st. Hudební nauka D. Stará
5./I.st. Hudební nauka Mgr. et Bc. V. Hrinko
smíšený Příprava na konzervatoř Z. Puchelová


 

Vyučujeme hru na tyto hudební nástroje:

HUDEBNÍ OBOR
DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ

Foto

Předmět

Vyučující

zobcová flétna

zobcová flétna

BcA. L. Böhm, DiS.
S. Halasová
Z. Horská
J. Kovář, dipl. um.
R. Říšský

R. Štěřík, DiS.

příčná flétna

příčná flétna

S. Halasová

klarinet

klarinet

BcA. L. Böhm, DiS.

saxofon

saxofon

BcA. L. Böhm, DiS.

hoboj

hoboj

Z. Horská

DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ

trubka

trubka

J. Kovář, dipl. um.
R. Štěřík, DiS.
M. Fejfar
 

lesní roh

lesní roh

J. Kovář, dipl. um.

tenor

tenor

R. Říšský

baryton

baryton

R. Říšský
B. Polívka, dipl. spec.

pozoun

pozoun

R. Říšský

tuba

tuba

B. Polívka, dipl. spec.
SMYČCOVÉ NÁSTROJE

housle

housle

Z. Puchelová

viola

viola

Z. Puchelová

violoncello

violoncello

V. Kubálek

kontrabas

kontrabas

B. Polívka, dipl. spec.
KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

klavír

klavír

S. Halasová
Mgr. et Bc. V. Hrinko
M. Pešková
D. Stará
Mgr. Z. Vaníčková

O. Pereverzieva

akordeon

akordeon

B. Polívka, dipl. spec.

keyboard

keyboard

Mgr. et Bc. V. Hrinko
D. Stará
STRUNNÉ NÁSTROJE

kytara

kytara

A. Kotlar
S. Kozáková

elektrická kytara

elektrická kytara

A. Kotlar

baskytara

baskytara

A. Kotlar
B. Polívka, dipl. spec.
BICÍ NÁSTROJE

bicí

bicí

J. Černý, dipl. um.

POPULÁRNÍ ZPĚV

mikrofon

populární zpěv

Mgr. S. Lešková


Půjčování hudebních nástrojů:

V ZUŠ Járy Cimrmana je možné si hudební nástroj půjčit či pronajmout za úplatu.

Pronájem hudebního nástroje se hradí až od 5. třídy ZŠ, do této doby jsou nástroje zapůjčovány zdarma.

Jedná se o tyto hudební nástroje:
příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj, trubka, lesní roh, pozoun, housle, violoncello, kontrabas, akordeon, dudy

Bohužel nepůjčujeme:
klavír, keyboard, kytaru, zobcové flétny a bicí nástroje


Ceník na školní rok

     1. třída ZŠ - ZDARMA
     2. třída ZŠ - ZDARMA
     3. třída ZŠ - ZDARMA
     4. třída ZŠ - ZDARMA
     5
. třída ZŠ - 500,- Kč
     6. třída ZŠ - 800,- Kč
     7. třída ZŠ - 1000,- Kč - doporučujeme koupit vlastní nástroj po dohodě s vyučujícím
od 8. třídy ZŠ - 1250,- Kč