HUDEBNÍ OBOR


Popis oboru:
Posláním hudebního oboru je poskytovat žákům, kteří mají potřebné předpoklady a zájem, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří se ve svém životě dovedou uplatnit v různých hudebních žánrech jako amatéři nebo budoucí profesionálové, schopni vlastního instrumentálního nebo pěveckého projevu a vypěstovat v nich vědomí, že v umění jsou tyto hodnoty výsledkem cílevědomé a ukázněné práce. V hlavním předmětu se učí žáci zvládnout techniku a výraz zvoleného nástroje nebo zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k sebevyjádření, reprodukci skladeb sólových, ansáblových a komorních, případně vlastní improvizaci. Poznávají hodnotnou hudební literaturu, cvičí se v pohotovosti, čtení z listu a paměti. Dále procházejí přípravou k souhře: čtyřruční hra, hra v souboru, orchestru, komorní hra, komorní a sborový zpěv. Hudební poznatky z jednotlivých předmětů rozšiřuje a upevňuje hudební nauka, která pomáhá vychovat z žáků hudbymilovné a kulturní lidi. Pro všechny absolventy hudebního oboru by mělo být cílem dosažení takové hudební úrovně, aby se mohli dál uplatnit jako dobří amatérští hudebníci a podle zájmu se mohli dál úspěšně ucházet o studium na středních a vysokých školách s hudebním zaměřením. Žáci hudebního oboru naší školy se aktivně podílí na bohatém kulturním životě města a okolí. Každoročně pořádáme nesčetné množství koncertů pro veřejnost: koncerty v lázeňských ústavech a penzionech pro lázeňské hosty, vánoční koncerty a besídky pro rodiče, hudební doprovody na různých výstavách, vernisážích, slavnostních akcích, tradičně pořádáme oblíbený koncert Rodičů s dětmi, Aprílový koncert, již tradiční se staly výměnné koncerty s hudebními školami ze Slovenska, Polska a z Francie a další akce. Každoročně připravujeme žáky hudebního oddělení do různých soutěží, převážně do soutěží Základních uměleckých škol v sólové, komorní a souborové hře, které vypisuje MŠMT ČR a také ke studiu na uměleckých školách vyššího typu jako jsou konzervatoře či jiné střední umělecké školy.


Přípravné studium
(pro děti od 5 do 7 let) - začínající muzikanti navštěvují přípravné studium, kde si osvojují základní hudební znalosti.
Délka studia je 1 - 2 roky. Na konci studia jsou pak žáci na základě postupové zkoušky přijímáni do 1. ročníku základního studia.

Základní studium I. stupně (pro děti od 7 let do 14 let) - studium trvá 7 let a od 1. ročníku se liší podle jednotlivých nástrojových oborů. Žáci navštěvují jednu hodinu týdně výuky hlavního nástroje a jednu hodinu týdně hudební teorie. Ve vyšších ročnících se dále žáci zapojují do kolektivní hry.

Základní studium II. stupně (pro děti od 14 let) - studium trvá 4 roky, žáci navštěvují jednu hodinu týdně výuky hlavního nástroje a dále se aktivně zapojují do různých souborů a orchestrů školy.

Studium pro dospělé (SPDS) - studium pro dospělé studující


Výuka v hudebním oboru se řídí podle podle aktuálního Školního vzdělávacího programu.


Hudební teorie:

Hudební teorii navštěvuje žák jednou týdně, výuka probíhá v moderně zařízené učebně vybavené počítači, plazmovou televizí, CD přehrávačem, projektorem, které se při výuce aktivně využívají.


Rozvrh hodin 2022/2023

Ročník

Vyučovací předmět

Vyučující

1./PS Muzicírování s rodiči Bohumil Polívka, dipl. spec.
Dana Stará
Mgr. Zuzana Vaníčková
2./PS Zpívánky
(Přípravný pěvecký sbor)
Dana Stará
1./I.st. Hudební nauka Dana Stará
2./I.st. Hudební nauka Dana Stará a Štěpánka Puchelová, DiS.
3./I.st. Hudební nauka Dana Stará
4./I.st. Hudební nauka Dana Stará
5./I.st. Hudební nauka Štěpánka Puchelová, DiS.
smíšený Příprava na konzervatoř Zuzana Puchelová


 

Vyučujeme hru na tyto hudební nástroje:

HUDEBNÍ OBOR
DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ

Foto

Předmět

Vyučující

zobcová flétna

zobcová flétna

MgA. Lukáš Böhm, DiS.
Světlana Halasová
Zdeňka Horská
Jan Kovář, dipl. um.
Robert Říšský

příčná flétna

příčná flétna

Světlana Halasová

klarinet

klarinet

MgA. Lukáš Böhm, DiS.

saxofon

saxofon

MgA. Lukáš Böhm, DiS.

hoboj

hoboj

Zdeňka Horská

DECHOVÉ NÁSTROJE ŽESŤOVÉ

trubka

trubka

Jan Kovář, dipl. um.

lesní roh

lesní roh

Jan Kovář, dipl. um.

tenor

tenor

Robert Říšský

baryton

baryton

Robert Říšský

pozoun

pozoun

Robert Říšský

tuba

tuba

Bohumil Polívka, dipl. spec.
SMYČCOVÉ NÁSTROJE

housle

housle

Zuzana Puchelová

viola

viola

Zuzana Puchelová

violoncello

violoncello

Vladimír Kubálek, DiS.

kontrabas

kontrabas

Bohumil Polívka, dipl. spec.
KLÁVESOVÉ NÁSTROJE

klavír

klavír

Světlana Halasová
Mgr. et Bc. Vladimír Hrinko
Miroslava Pešková
Fatima Řeřicha Alieva
Dana Stará
Mgr. Zuzana Vaníčková

akordeon

akordeon

Bohumil Polívka, dipl. spec.

keyboard

keyboard

Mgr. et Bc. Vladimír Hrinko
Dana Stará
STRUNNÉ NÁSTROJE

kytara

kytara

Alexandr Kotlar
Soňa Kozáková

elektrická kytara

elektrická kytara

Alexandr Kotlar

baskytara

baskytara

Alexandr Kotlar
BICÍ NÁSTROJE

bicí

bicí

Jiří Černý, dipl. um.

POPULÁRNÍ ZPĚV

mikrofon

populární zpěv

Mgr. Soňa Lešková


Pronájem hudebních nástrojů:

V ZUŠ Járy Cimrmana je možné si hudební nástroj zapůjčit či pronajmout za úplatu.

1. rok pronájmu - 500,- Kč
2. rok pronájmu - 800,- Kč
3. rok pronájmu - 1100,- Kč
od 4. roku pronájmu - 1500,- Kč

Pronájem hudebního nástroje hradí žáci až od 4. ročníku (5. třída ZŠ), do této doby jsou nástroje zapůjčovány zdarma.

 Od 5. ročníku doporučujeme po dohodě s vyučujícím koupit vlastní nástroj!

Jedná se o tyto hudební nástroje:
příčná flétna, klarinet, hoboj, saxofon, trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tuba, housle, viola, violoncello, kontrabas, akordeon

Bohužel nepůjčujeme:
klavír, keyboard, kytary, zobcové flétny a bicí nástroje