E-OMLUVENKA - omlouvání žáků z výuky

 

Pro omluvení žáka z výuky vyplňte a odešlete následující formulář:

Do pole vzkaz napište:
Jméno a příjmení žáka-vyučovací předmět-jméno vyučujícího-důvod nepřítomnosti.
Bez vyplnění těchto údajů není možné omluvenku odeslat.
Tato forma omluvenky je pouze informativní.
Zákonný zástupce žáka je povinen zapsat omluvenku do ŽK nebo na lístek a opatřit ji svým podpisem.