PROJEKTY


Naše škola je zapojena v těchto projektech:

- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

  CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015

- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II

 

- Projekt "Multimediální učebna - Filmová a animovaná tvorba"

  CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013226