PROJEKTY


Naše škola je zapojena v těchto projektech:

- Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

- Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony II