ZÁPIS ŽÁKŮ (PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ)
 DO ZUŠ JÁRY CIMRMANA FRANTIŠKOVY LÁZNĚ


 

 

 

Vážení rodiče, milé děti,

ZÁPIS ŽÁKŮ (Přijímací řízení) do ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně na školní rok 2023/2024 se bude konat
v pátek 19. 5. 2023 od 14 do 18 hod. v budově ZUŠ, Školní 3, Františkovy Lázně.

 


FOTOGALERIE ZE ZÁPISU ŽÁKŮ


Přihláška do ZUŠ

Je možné se přihlásit do jakéhokoliv oboru (hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický) přijímáme žáky v jakémkoliv věku od 4 let i dospělé.

Věk:
  4  -  5 let - Umělecké kurzy pro malé děti
  5  -  7 let - Přípravné studium
  7 - 14 let - I. stupeň základního studia
14 - 18 let - II. stupeň základního studia
18 - 26 let - Studium pro dospělé
(studující)
18 - 55 let - Umělecké kurzy pro dospělé (pracující)
55 - 99 let - Akademie pro seniory

Přihlášku ke studiu do ZUŠ Járy Cimrmana Fr. Lázně vyplňte prosím již nyní on-line na www.zusfrantiskovylazne.cz/zus.htm, pokud nemáte přístup k počítači, naši učitelé Vám během zápisu s vyplněním přihlášky pomohou. Počet žáků je omezený, proto prosím přihlášku odešlete co nejdříve. V přihlášce prosím vyplňujte všechna pole a používejte diakritiku.

Po vyplnění formuláře se přihláška automaticky odešle do našeho systému. Se svým dítětem se pak dostavíte osobně v den zápisu do budovy ZUŠ, kde proběhne samotná talentová zkouška.

Vstup do ZUŠ je možný pouze 1 dítěti a jednomu zákonnému zástupci za dodržení platných hygienických opatření.

Prosíme rodiče, aby si vzali s sebou k zápisu rodné číslo dítěte. Děkujeme.


Hudební obor

Studijní zaměření: Hra na hudební nástroj
pro děti od 4 let

Příprava k zápisu do hudebního oboru: Hodné lesní víly provedou Vaše dítě pohádkovým lesem plným hudebních nástrojů, na které si může vyzkoušet zahrát. Dítě si připraví k zápisu 1 - 2 lidové nebo jiné písně, které zazpívá samostatně či s doprovodem klavíru a zopakuje vytleskáním jednoduchý předtleskaný rytmus. Tímto způsobem prověříme hudební sluch dítěte a jeho rytmické cítění.

Nabízíme Vám výuku hry na zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, saxofon, hoboj, trubku, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tubu, housle, violu, violoncello, kontrabas, klavír, akordeon, keyboard, kytaru, baskytaru nebo bicí nástroje. Viz přehled hudebních nástrojů.

Při výuce většiny nástrojů není třeba mít vlastní hudební nástroj, zejména na začátku studia, kdy se žák se zvoleným nástrojem teprve seznamuje, je výhodné si hudební nástroj ve škole zapůjčit. Viz přehled hudebních nástrojů.

Půjčování hudebních nástrojů:

ZUŠ půjčuje po dobu výuky na I. stupni tyto hudební nástroje:
příčnou flétnu, trubku, lesní roh, pozoun, akordeon, dudy, housle, violoncello, kontrabas, klarinet, saxofon, hoboj

Nepůjčujeme:
klavír, keyboard, kytaru, zobcové flétny a bicí nástroje

Délka zapůjčení hudebního nástroje:
Půjčovné se hradí až od 3. třídy ZŠ, do této doby jsou nástroje zapůjčovány zcela zdarma. Od 4. ročníku doporučujeme po dohodě s třídním učitelem zakoupit vlastní nástroj.
Pokud se rozhodnete nadále využít zapůjčení nástroje, nabízíme pronájem nástrojů za poplatek:

1. rok zapůjčení - pronájem 500,- Kč
2. rok zapůjčení - pronájem 800,- Kč
3. rok zapůjčení - pronájem 1100,- Kč
4. rok zapůjčení - pronájem 1500,- Kč

Jako jedna z mála škol nabízíme dětem již od 5 let hru na dechové nástroje, které se nyní vyrábí z odlehčených materiálů a v pestré barevné škále. Jedná se o hru na zmenšenou plastovou příčnou flétnu, klarinet, trubku, lesní roh, pozoun a tubu.

příčná flétnaklarinet

trubkakapení trubkatrubka

pozoun


Ukázka, jak zní takový plastový pozoun:


Také další oddělení nabízí zmenšené nástroje pro malé děti:

Malé osminové housličky, violoncello či kontrabas. Tyto malé nástroje je možno i žákům zapůjčit.


Akordeonové oddělení


Kytarové oddělení


Studijní zaměření: Pěvecká a hlasová výchova

Děti, které rády zpívají a mají rádi populární hudbu a muzikálové melodie se mohou přihlásit do hodin sólového populárního zpěvu.
 


Taneční obor

Studijní zaměření: Tanec, Balet

Příprava k zápisu:
V tomto oboru musí dítě hravou formou projevit pohybové schopnosti a smysl pro rytmus.


Výtvarný obor

Studijní zaměření: Kresba a malba, Keramika, Animace, Oděvní tvorba, Filmová tvorba

Příprava k zápisu:
Je možno přinést na ukázku vlastní obrázky dítěte. Přímo u zápisu budou děti malovat na velkoplošný papír temperovými barvami, vezměte jim s sebou raději nějaké staré oblečení nebo starou tátovu košili.


Literárně-dramatický obor

Studijní zaměření: Divadlo, Tvůrčí psaní

Příprava k zápisu:
Vaše dítě si připraví 1 - 2 básničky či říkanky, které nám zarecituje zpaměti a dalšími úkoly projeví smysl pro herecký a řečnický projev.


Pokud se nemůžete rozhodnout pro některý ze 4 výše uvedených
uměleckých oborů, máme pro Vás řešení:

Estetická výchova - tzv. Experiment

Za velmi výhodnou cenu nabízíme unikátní výuku více oborů, tzv. "Systematickou víceoborovou estetickou výchovu - tzv. Experiment". Žáci docházejí hromadně najednou od začátku školního roku do více oborů a po určité době, po vlastní praktické zkušenosti, podle probuzeného zájmu a projeveného talentu se sami, s pomocí rodiče nebo na doporučení učitele, rozhodnou pro jeden studijní obor, ve kterém nejvíce vynikají a pokračují v něm.

 

Ceník školného viz Úplata za vzdělávání


V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat telefonicky na tel. čísle 354 542 339 (kancelář školy) nebo 605 251 960 (p. ředitelka),
kde Vám zodpovíme patřičné dotazy nebo pište na e-mail: info@zusfrantiskovylazne.cz

 

Ředitelství ZUŠ Járy Cimrmana Františkovy Lázně